Gmail در اندروید ممکن است به زودی Google Gemini را دریافت کند

Gmail در اندروید ممکن است به زودی با ادغام هوش مصنوعی Gemini گوگل به‌روزرسانی هوشمندتر دریافت کند. این خبر از منابع موثقی است که کد برنامه را بررسی کرده و دکمه مخفی Gemini را کشف کرده اند.

جوزا هنوز هم می تواند اطلاعات مهم را به دلیل تفسیرهای نادرست از دست بدهد.

با زدن این دکمه می‌توانید مجموعه‌ای از ویژگی‌های مفید هوش مصنوعی را در Gmail باز کنید. تصور کنید یک جوزا ایمیل های طولانی را خلاصه می کند، نکات کلیدی را برجسته می کند یا حتی پیش نویس هایی را برای شما آماده می کند. این ویژگی با عملکردی که قبلاً برای کاربران Google Workspace در دسترس است مطابقت دارد.

در حالی که خلاصه کردن محتوای موجود نقطه قوت هوش مصنوعی است، مهم است که به یاد داشته باشید که هوش مصنوعی بی عیب و نقص نیست. همیشه این احتمال وجود دارد که جمینی اطلاعات مهمی را به دلیل تفسیرهای نادرست از دست بدهد، هرچند اندک.

برای ایمیل‌های واقعاً حیاتی، لمس انسان ضروری است. برخلاف هوش مصنوعی، ما زمینه و تفاوت های ظریف تبادل ایمیل خود را درک می کنیم و از تحلیل احتمالات کلمه فراتر می رویم. منتظر آخرین اخبار فناوری باشید.


Related Posts