۲۲ نفر برای ساختن سکونتگاه مریخ کافی است – تک ناک


مطالعه جدیدی که توسط دانشگاه جورج میسون ویرجینیای آمریکا انجام شد، به این نتیجه رسید که تنها یک گروه 22 نفره برای ساختن یک سکونتگاه مریخ کافی است.

به گزارش تکناک، برآوردهای قبلی ادعا می‌کرد که یک سکونتگاه مریخی برای ایجاد و حفظ به 110 نفر نیاز دارد.

متغیرهای رفتار اجتماعی و روانی انسان

این مطالعه که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، معیارهای مختلفی را برای ایجاد یک سکونتگاه مریخ در نظر گرفته است، از جمله رفتار اجتماعی و روانی انسان و منظره خشن سیاره سرخ.

محققان یک مدل محاسباتی از یک مستعمره مریخ را با استفاده از مدل‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) ایجاد کردند که معمولاً برای تجزیه و تحلیل تعاملات بین افراد، اشیا، مکان‌ها و زمان استفاده می‌شود.

آنها همچنین داده‌های قبلی تیم‌های با عملکرد بالا را که در محیط‌های دورافتاده و پر استرس، از جمله زیردریایی‌ها، سفرهای قطبی، جنگ و ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار داشتند، بررسی کردند.

دانشمندان از این مدل برای شبیه سازی شرایط بقای انسان در مریخ با در نظر گرفتن عناصری مانند تعامل بین افراد با سطوح مختلف مهارت، انعطاف پذیری و استرس استفاده کردند.

آنها همچنین چهار ویژگی اساسی شخصیت روانشناختی را اضافه کردند: عصبی، منفعل، اجتماعی و خوش مشرب. علاوه بر این، متغیرهای محیطی مریخی که ساکنان آینده با آن‌ها مواجه خواهند شد شبیه سازی شد.

شبیه سازی کامپیوتری به مدت 28 روز زمینی با تعداد افراد بین 10 تا 170 نفر در هر گروه انجام شد.

دانشمندان دریافتند که حداقل جمعیت اولیه 22 نفر برای حفظ سکونتگاه در دراز مدت مورد نیاز است. آنها همچنین متوجه شدند که تیپ شخصیتی خوش مشرب تیپ شخصیتی است که احتمال بیشتری برای زنده ماندن دارد. در طرف مقابل افراد دارای شخصیت عصبی احتمالاً در مقایسه با سایر صفات با نرخ بسیار بالاتری می میرند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید