کشف روش جدید برای تبدیل سلول های عادی به بنیادی – تک ناک


محققان استرالیایی روش جدید را برای برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های انسانی به منظور تقلید بهتر سلول های بنیادی جنینی ابداع کرده‌اند که این روش، درمان زودگذر (TNT) نام دارد.

به گزارش تکناک، سلول های بنیادی که به عنوان یک سیستم ترمیم کننده برای بدن ما عمل می کنند، تمام سلول های دیگر با عملکردهای تخصصی را تولید می کنند. دو نوع اصلی سلول های بنیادی وجود دارد: سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بالغ.

در یک پیشرفت علمی در دهه 2000، کشف شد که سلول های سوماتیکی که مسئول رشد و نمو یک اندام هستند، می‌توانند به طور مصنوعی به حالتی شبیه سلول‌های بنیادی جنینی (ES) برنامه‌ریزی مجدد شوند، که این موضوع به عنوان بنیاد پرتوان القایی یا iPS نیز شناخته می‌شود. سپس این سلول ها می توانند هر سلولی را در بدن تولید کنند.

اکنون تیمی از محققان استرالیایی، روش جدیدی را برای برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های انسانی و به منظور تقلید بهتر سلول‌های ES، با پیامدهای قابل‌توجهی برای کاربردهای زیست پزشکی و درمانی، توسعه داده‌اند.

راهی برای پاک کردن حافظه سلول

اینکه محققان توانستند به طور مصنوعی سلول‌های سوماتیک را به iPS برنامه‌ریزی کنند به این معنی است که ما می‌توانیم تعداد نامحدودی از این سلول‌ها را داشته باشیم که می‌توان از آنها در پزشکی استفاده کرد.

پروفسور لیستر، یکی از نویسندگان مقاله گفت: یک مشکل دائمی در فرآیند برنامه‌ریزی مجدد مرسوم سلول ها این است که سلول‌های iPS می‌توانند حافظه اپی ژنتیکی از حالت سوماتیک اولیه خود و همچنین سایر ناهنجاری‌های اپی ژنتیکی را حفظ کنند. این مسئله می‌تواند تفاوت‌های عملکردی بین سلول‌های iPS و سلول‌های ES که قرار است از آنها تقلید کنند و همچنین سلول‌های تخصصی که متعاقباً از آنها مشتق می‌شوند، ایجاد کند که این تفاوت، استفاده از آنها را محدود می‌کند.

برنامه ریزی مجدد یک سلول به عنوان سلول بنیادی

سلول های iPS می توانند خاطره ای از تاریخچه قبلی خود داشته باشند. برای پاک کردن این حافظه اپی ژنتیک، این تیم تحقیقاتی روش جدیدی به نام درمان گذرا (TNT) را توسعه دادند. TNT از ویژگی های روشی که یک سلول در طول رشد جنینی اولیه خود داشته است، تقلید می کند.

پروفسور خوزه پولو که یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه است، گفت: این روش به طور قابل توجهی تفاوت بین سلول‌های iPS و سلول‌های ES را کاهش می‌دهد و اثربخشی نحوه استفاده از سلول‌های iPS انسانی را به حداکثر می‌رساند.

نویسنده اول این مطالعه، جیا تان، گفت که روش TNT این تیم عالی بود. این روش مشکلات مربوط به سلول‌های iPS معمولی را حل می‌کند که در صورت عدم رسیدگی می‌تواند عواقب بسیار زیان‌باری برای سلول‌درمانی در دراز مدت داشته باشد.

محققان در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی مجدد به روش TNT به استاندارد جدیدی برای کاربردهای زیست پزشکی و درمانی تبدیل شود و سیستم جدیدی برای مطالعه حافظه اپی ژنتیک ارائه دهد.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید