پردازنده‌های آینده Meteor Lake آنقدر برای اینتل مهم هستند که آن‌ها را با ظهور پلتفرم Centrino که بازار رایانه‌های شخصی را تغییر داد مقایسه می‌کند
پردازنده‌های آینده Meteor Lake آنقدر برای اینتل مهم هستند که آن‌ها را با ظهور پلتفرم Centrino که بازار رایانه‌های شخصی را تغییر داد مقایسه می‌کند – تکنوتیس


Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید