تلسکوپ هابل زباله های حاصل از برخورد فضاپیمای DART با یک سیارک را رصد می کند.


محققان 37 قطعه پراکنده از سیارک دیمورفوس را در اندازه های 0.9 تا 6.7 متر و با جرم کلی حدود 0.1 درصد از جرم سیارک شمارش کردند. این سنگ ها با سرعت کمی بیش از 0.8 کیلومتر در ساعت پرواز می کنند که مهندسان ناسا آن را با “سرعت راه رفتن یک لاک پشت غول پیکر” مقایسه می کنند.

در سپتامبر 2022، فضاپیمای DART با یک سیارک با سرعتی در حدود 22530 کیلومتر در ساعت برخورد کرد و توده‌ای از زباله از سطح آن به بیرون پرتاب شد. همانطور که برنامه ریزی شده بود، فضاپیما زنده ماند – این اولین مرحله آزمایش سیستم دفاع سیاره ای بود. هدف این بود که ببینیم آیا این برخورد می تواند مدار سیارک کوچک دیمورفوس را به دور سیارک بزرگتر دیدیموس تغییر دهد یا خیر.

با قربانی کردن DART، مهندسان ناسا یاد گرفتند که چگونه یک مکانیسم دفاعی زمینی آینده نگر ممکن است روزی در صورت خطر واقعی برخورد یک سیارک کار کند. این ماموریت نه تنها موفقیت آمیز بود، بلکه به طور مرتب داده هایی در مورد توزیع جرم و انرژی پس از برخورد سیارک ها به محققان ارائه می دهد. منتظر آخرین اخبار فناوری باشید.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید