آموزش فریم تعبیه شده (iframe) در HTML


iframe چیست؟

iframe یک تگ HTML است که صفحه HTML دیگری را در سند بارگیری می کند. اساساً یک صفحه وب دیگر را در صفحه اصلی قرار می دهد. اینها معمولاً برای تبلیغات، ویدیوهای جاسازی شده، تجزیه و تحلیل وب و محتوای تعاملی استفاده می شوند.

در روزهای بد طراحی وب، تعداد زیادی وجود داشت برچسب هایی که در اطراف آویزان بودند و روز همه را خراب می کردند. آنها تقریبا همیشه رویکرد بدی برای طراحی داشته اند. خوشبختانه این تگ در HTML5 منسوخ شده است، اما تگ